Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet gesubsidieerde) vieringen op school te bekostigen. Het gaat hierbij onder meer om Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen, voorleesontbijt, koningsspelen, avond-4-daagse, cadeautjes voor Vader- en Moederdag, afscheid groep 8 en het feest op de laatste schooldag. Kinderen worden niet uitgesloten van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet voldaan wordt.

Het bedrag is vastgesteld op € 21,75

Aan ouders wordt ook een bijdrage voor schoolreisjes en kamp gevraagd.

Dit bedrag kan variëren. We hebben per bouw een maximum vastgesteld:
Ø  Groep 1/2:max. € 30,00
Ø  Groep 3/4, 5/6:max. € 40,00
Ø  Groep 7/8 (kamp):max. € 50,00


Steunstichting

 De steunstichting wordt gevormd door de penningmeester van de ouderraad, de directeur en nog een lid.

Deze stichting heeft als doel alle geldstromen te beheren die niet via de wettelijke subsidies voor onderwijs binnen komen.

Hieronder valt de vrijwillige ouderbijdrage, geld voor schoolreizen, giften, sponsorgelden.

De penningmeester int de vrijwillige ouderbijdragen. We gebruiken daarvoor beveiligd systeem waarin de penningmeester via Parro een betaalverzoek stuurt aan de ouders. Deze kan via i-deal betaald worden.

De penningmeester legt verantwoording af aan de ouderraad en de MR .

Eén keer per jaar wordt er een kascontrole georganiseerd.

De penningmeester maakt elk jaar een begroting waarmee de oudergeleding van de  MR moet instemmen en die begroting wordt gedeeld met de ouderraad.

Media
  • geld.jpg