Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies

Ouderraad (OR)

Onze ouderraad bestaat uit zeven ouders en één leerkracht. De OR bevordert de relatie tussen ouders, MR, bestuur, schoolleiding en personeel. De taken zijn onder andere:

  • Op verzoek of uit eigen beweging adviseren van de MR, vooral over aangelegenheden die ouders aangaan.
  • Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
  • Het stellen van vragen, die betrekking hebben op de algehele gang van zaken op school, aan schoolleiding en onderwijzend personeel

 

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie houdt zich bezig met de veiligheid rondom school en organiseert activiteiten voor kinderen die te maken hebben met verkeer en verkeersveiligheid. Het Anker mag het Drents Verkeersveiligheidslabel voeren. Meer informatie hierover vindt u onder de link. Verkeersonderwijs.pdf

Stamgroepouders

Elke groep heeft een stamgroepouder. Dit is iemand die door de leerkracht wordt gevraagd als er hulp op school nodig is. De stamgroepouder vraagt dan namens de leerkracht aan ouders of verzorgers om te helpen bij een creatieve activiteit, feest of excursie.