Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze school


Open, ambitieus, kleinschalig en persoonlijk

Het Anker is een protestants-christelijke basisschool voor vernieuwend en passend onderwijs in Emmen met een Kwadraatafdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafden. We baseren onze keuzes op normen en waarden uit de Bijbel. We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid. Ons onderwijs geven we onder meer vorm vanuit de Jenaplanvisie. Naast de reguliere basisschool hebben we een afdeling met een regionale functie voor hoogbegaafde leerlingen. Het Anker biedt vernieuwend onderwijs, onderwijs om trots op te zijn.
OP 1 augustus 2018 is de school gefuseerd met een andere school van Viviani: De IJsvogel. De school gaat verder met de naam Anker en heeft twee locaties: Distelvink en Zwaluwenveld. De Distelvink is de hoofdlocatie.

School voor hoofd, hart en handen

  • waar alle kinderen welkom zijn
  • waar elk kind uniek is en uniek mag zijn
  • die uitgaat van verschillen
  • met een veilig, pedagogisch klimaat
  • waar kinderen presteren naar hun mogelijkheden
  • met ambitie en uitstraling
  • die kleinschalig is
  • waar de kwaliteit van de zorg hoog is

 

Modern en gepersonaliseerd onderwijs

De basisvakken bieden we aan in een digitale leeromgeving, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Er is volop aandacht voor creativiteit, samenwerken en sociale vaardigheden. We dagen kinderen uit om te willen leren, hun talenten te gebruiken en succeservaringen op te doen. Ze krijgen de ruimte om fouten te maken. Het is een onderdeel van het leerproces.

Goed geschoolde leerkrachten

We sluiten aan op de belevingswereld van kinderen en openen nieuwe perspectieven. Goede leerkrachten en een veilige leeromgeving zijn hiervoor een voorwaarde. Ons professionele team maakt gebruik van elkaars kwaliteiten. We gaan voor goede verstandhoudingen in de school en daarbuiten en zetten hiervoor bewust communicatie in met elkaar, ouders en kinderen.

Een ankerplaats om bagage op te doen


Het Anker is één van de vier basisscholen in de wijk Rietlanden, gelegen aan de zuidkant van Emmen. De school is voortgekomen uit de christelijke school in Zuid-Barge die door het ontstaan van de wijk Rietlanden weer bestaansrecht kreeg. Eigenlijk bestaat onze school sinds het begin van de vorige eeuw. Het stond toen in de buurt van het Oranjekanaal waar regelmatig schepen voor anker gingen voor aflevering of bevoorrading. De naam van onze school past daar goed bij. Het is een ankerplaats om bagage op te doen voor de leerlingen, zodat ze volgende stappen in het leven kunnen zetten.

Meer informatie in onze schoolgids

Kijk voor meer informatie over ons onderwijs in onze schoolgids; dat is de schoolwiki op deze site.