Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en Visie

 

Onze missie:

Kinderen onderwijs en opvoeding bieden vanuit het Jenaplanconcept

Elke school in Nederland moet voldoen aan de Wet op Primair Onderwijs artikel 8. Hierin zijn voor de vak- en vormingsgebieden doelen vastgelegd. Het geeft aan wat kinderen gedurende hun basisschooltijd moeten leren. Door de manier van werken, voldoen wij hier ruimschoots aan. De overheid heeft haar speerpunten bij taal, lezen en rekenen. Wij onderstrepen dit belang en stimuleren kinderen om te presteren. Alleen aandacht hebben voor deze vaardigheden gaat voorbij aan onze totale visie op het kind in onze samenleving. Onze pedagogische doelstellingen, gebaseerd op het Jenaplanonderwijs zijn hiervoor de basis. Opvoeden en onderwijs kun je niet los van elkaar zien. We bereiken onze doelen door duidelijk voor ogen te hebben wat we willen bereiken. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van zelfstandigheid, kritisch denken, kritisch bewustzijn en zelfsturend leren. Daarom leren we de kinderen plannen, keuzes maken, zelfstandig werken en samen te werken.

 


 

Onze visie:

Door op school aandacht te geven aan zowel kennis als vaardigheden, kunnen kinderen zich als persoon ontwikkelen

Kinderen hebben gereedschappen nodig om goed te kunnen functioneren in de wereld om hun heen. Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijk, maar ook het leren hoe de wereld in elkaar zit. Naast kennis besteden we aandacht aan vaardigheden, zoals samenwerken, rekening houden met anderen, zelfstandig werken, voor je mening uit durven komen en het woord voeren. Door aandacht te geven aan zowel kennis als vaardigheden kunnen kinderen zich als persoon ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want kinderen verschillen onderling in aanleg, gevoelens en beleving. Wij houden daar rekening mee, zodat kinderen naar vermogen kunnen presteren.