Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Individuele inzet, samenwerking en overleg van het team

Het team van onze school werkt hard en enthousiast om de kwaliteit van het onderwijs goed te houden. Dit gebeurt door individuele inzet, samenwerking en overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We kijken daarbij ook naar de resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals door ouders ingevulde enquêtes.

Kwaliteit van begeleiding, zorg en onderwijs

Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. Daarom hanteren we een systeem van kwaliteitszorg waarbij we onder meer de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen gebruiken. Ook de normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen vormen voor ons een belangrijk uitgangspunt. In een cyclisch systeem werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs, kwaliteit van de begeleiding en de kwaliteit van zorg.

Bekijk ons

Inspectierapport
Schoolplan
Protocollen