Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen in Nederland onder de leerplichtwet. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag de directeur van de school verlof verlenen. Deze gebeurtenissen staan nauwkeurig beschreven op de website van de onderwijsinspectie. Meer informatie vindt u ook in onze activiteitenkalender.

Verlof aanvragen, hoe werkt dat?

Als u extra verlof wilt aanvragen dan kunt u dit doen bij onze directeur. In de staander bij de keuken vindt u formulieren waarmee u het verlof kunt aanvragen. Deze aanvraag geeft u vervolgens af op het kantoor van de directeur, bij een groepsleider of bij de administratie. U krijgt zo snel mogelijk antwoord (wij sturen de brief terug, geven hem af, of u komt gewoon even langs om hem op te halen). In geval van toestemming krijgt de leerkracht dit ook van de directeur te horen.

Vanzelfsprekend zijn er situaties (bijvoorbeeld een sterfgeval) waarbij het nodig is dat u ‘mondeling’ verlof aanvraagt. In dat geval geldt bovenstaande procedure niet.

Absentie

Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag voor 8.30 uur van de ouders. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0591-630597. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we contact op met het gezin, om na te gaan waar het kind is.