Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet gesubsidieerde) vieringen op school te bekostigen. Het gaat hierbij onder meer om Sinterklaas, Kerst, cadeautjes voor Vader- en Moederdag, en het feest op de laatste schooldag. Voor de schoolreizen en het schoolkamp van groep 7/ 8 vragen we een aanvullende bijdrage. Voor de kwadraatafdeling vragen we een aanvullende bijdrage van € 60. De ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolgeld worden apart geïnd door de penningmeester van de OR. De bijdrage is vrijwillig, dat betekent dat kinderen niet uitgesloten worden van deelname aan de diverse activiteiten als de bijdrage niet betaald wordt.