Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet gesubsidieerde) vieringen op school te bekostigen. Het gaat hierbij onder meer om Sinterklaas, Kerst, cadeautjes voor Vader- en Moederdag, en het feest op de laatste schooldag. Voor de schoolreizen en het schoolkamp van groep 7/ 8 vragen we een aanvullende bijdrage. Voor de kwadraatafdeling vragen we een aanvullende bijdrage van € 60.

Ouders die minder draagkrachtig zijn,  kunnen via de gemeente Emmen en/of de stichting leergeld om financiële hulp vragen.
Mocht u bezwaar tegen de ouderbijdrage hebben, dan vragen we u dat kenbaar te maken bij de directeur.

De hoogte van deze bijdragen staat in de activiteitenkalender. Daarin vindt u ook meer informatie over de wijze van betalen en andere aanvullende gegevens.