Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Vernieuwend Jenaplanonderwijs

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die uit kinderen, groepsleiders en ouders bestaat. Het onderwijs is gericht op de opvoeding van de kinderen en bestaat daarom uit veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren ook door deel te nemen aan de basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van verschillen tussen kinderen. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. De verschillen worden daarvoor ook bewust ingezet.

Het Jenaplanonderwijs heeft twintig basisprincipes verdeeld over drie aandachtsgebieden:

1.    De mens en uitspraken die gelden voor iedereen in en rond de school
2.    De samenleving die recht doen aan menszijn
3.    Organisatie van het onderwijs naar vorm en inhoud

Passend onderwijs voor alle kinderen

Het Anker biedt een passend aanbod aan alle kinderen, binnen de mogelijkheden en grenzen van de school Naast de reguliere vakken leren de kinderen samenwerken, gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. We hebben ook een Kwadraatafdeling met een regionale functie voor hoogbegaafde leerlingen. Zie voor meer informatie ook de pagina op deze site. 

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. We maken kinderen spelenderwijs gevoelig voor letters, woorden en getalbegrip.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren.

Jenaplan: gesprek, werk, spel en viering

Jenaplanonderwijs verdeelt het onderwijs in gesprek, spel, vieringen en werk. Gesprekken vinden vaak plaats in kringen en gaan bijvoorbeeld over een gelezen boek, een projectthema, trefwoord thema of iets wat de kinderen aandragen. Onder spel verstaan we het buitenspel en gymnastiek, maar ook drama, bewegingsspelletjes en andere spelvormen. We houden regelmatig vieringen waar kinderen bijvoorbeeld iets opvoeren op het toneel.

Actief meedoen met sport en buitenschoolse activiteiten

Naast de gebruikelijke gymnastieklessen doen we mee aan een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, korfbal en atletiek. En ook de Brede School  organiseert aanvullende sportactiviteiten.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project. We maken daarbij gebruik van het aanbod van onze gemeente en streven ernaar dat kinderen met alle disciplines van kunst in aanraking komen.