Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachten

Wij willen het graag goed hebben met elkaar op school. Daarom is het belangrijk dat het wordt aangegeven als iets niet bevalt. Veel klachten blijken in de praktijk eenvoudig op te lossen. We verwachten dan ook van ouders dat ze in geval van problemen altijd eerst naar school komen en daar niet mee wachten. Ook vragen en opmerkingen kunnen dagelijks worden besproken met de leerkracht of directie.
Wij verwachten van ouders dat zaken eerst met de leerkracht worden besproken. Meestal is na een verhelderend gesprek de klacht opgelost. Als dit niet zo blijkt te zijn wordt de directie erbij betrokken. Die zal altijd aan hoor en wederhoor doen om zich een goed beeld te kunnen vormen van de situatie. Ook wordt dit teruggekoppeld  naar de leerkracht als dit relevant is.

De Wet Primair Onderwijs vermeldt in artikel 14 dat elk bestuur een regeling moet opstellen voor het behandelen van klachten en een klachtencommissie moet instellen. Onze formele klachtenregeling Viviani staat op onze website: https://www.hetankeremmen.nl/Ouders/Klachtenregeling

In de groepen besteden we structureel aandacht aan de omgang met elkaar. Wij stimuleren kinderen elkaar complimenten te geven en problemen bespreekbaar te maken. Hierbij heeft de leerkracht vaak een bemiddelende rol. Hierdoor worden de kinderen weerbaar.

Media
  • klachtkanspleister.jpg