Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatievoorziening

Het Anker heeft een website waar veel informatie op staat. Onze schoolgids vindt u daar ook, onder de naam Schoolwiki.

In de nieuwsbrief van de laatste schoolweek wordt alle relevante zaken voor het nieuwe schooljaar zoals data, gymrooster, schooltijden en vakanties geplaatst. Dit is ook op de website terug te vinden.

De nieuwsbrief bevat in de rest van het jaar recent nieuws. Deze wordt op laatste donderdag van de maand, aan het eind van de dag per e-mail verstuurd. Soms komt er een extra nieuwsbrief als dat in verband met informatieverstrekking nodig is.

Parro is een app waarmee de leerkrachten met de ouders communiceren en waarop in een veilige omgeving foto's getoond kunnen worden. Ook worden veel afspraken gemaakt via parro en mededelingen gedaan. In het voorgaande jaar is gebleken dat de app voor een deel de functie van de nieuwsbrief heeft overgenomen. Het is dus belangrijk om als ouder de app te volgen.

Via Parnassys worden mails verstuurd als dat nodig is. Parnassys is ook een veilige omgeving.

Wij hebben afspraken over het gebruik van sociale media. Leerkrachten plaatsen geen informatie of foto's op face boek of andere plek en maken alleen gebruik van onze beveiligde omgeving.

Ook voor kinderen geldt het mediaprotocol dat wij op school hanteren en op de website te vinden is.

Elk schooljaar organiseren wij avonden om ouders een beeld te geven van onze manier van werken. Op stamgroepavonden worden ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de groep.
Op een thema-avond of algemene ouderavond krijgen ouders informatie over een bepaald thema.
Op een ouderavond voor de zomervakantie wordt het schooljaar met de ouders geëvalueerd.
Daarnaast zijn er 4 keer per jaar gesprekken met ouders, soms samen met hun kind, met de leerkracht over de vorderingen en het functioneren van het kind op school.