Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Oudergesprekken

Gesprekken en huisbezoek

Vier keer per jaar zijn er individuele gesprekken. Het eerste gesprek is met ouders en kinderen. Het is een kennismakingsgesprek en vrijblijvend: ouders kiezen of zij met hun kind op dit gesprek komen. De wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken, ook door het kind. Het tweede gesprek gaat over het welbevinden in de groep,  over hoe het na de eerste periode gaat in de groep. Het derde gesprek is alleen met de ouders. Dit gesprek gaat over de resultaten op de toetsen en het welbevinden van het kind. Het vierde gesprek is het eindgesprek met ouders en kind. Er wordt dan naar de vorderingen gekeken en er wordt vooruitgeblikt op het nieuwe schooljaar.

De kinderen krijgen bij het derde en vierde gesprek een rapport met onder andere de uitslagen van die Cito toetsen en vorderingen in het algemeen.

Ouders van kleuters krijgen drie maanden na plaatsing een gesprek op school. De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd met het KIJK! Registratiemodel. De verschillende fasen van ontwikkeling staan hierin beschreven en bij elke periode wordt met de ouders een afspraak gemaakt om dit te bespreken. De gesprekken vinden verdeeld over het jaar plaats, want niet alle kinderen stappen op hetzelfde moment in. 

Media
  • samendoen.png