Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fysieke veiligheid

De jaarlijkse controle via de risico-inventarisatie brengt in kaart wat er in de gebouwen moet verbeteren of aangepakt moet worden met betrekking tot veiligheid. Ook de speeltoestellen binnen en buiten worden jaarlijks gecontroleerd of zij nog voldoen aan de door de wet gestelde eisen.

Er is een protocol waarin beschreven wordt hoe er omgegaan wordt met agressief gedrag.

In de groepen hebben wij als regel dat wanneer het gedrag van een kind de veiligheid van anderen in gevaar brengt en grensoverschrijdend is, wij dit kind isoleren door het af te zonderen van de rest of op te laten halen door de ouders.
Agressie, fysiek of in taalgebruik wordt niet getolereerd! Wij volgen voor de verdere afhandeling ons protocol.

Media
  • Stopblauwklein.png