Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Veilig in school

Op het Anker hanteren wij drie basisregels:

  

V0 Voor groot en kleine zullen we aardig zijn

·        De school is een werkgebied. Rustig lopen en zacht praten, ook in de gangen

·        We zijn zuinig op de spullen van onszelf, de ander en de school.

In de groepen komen de regels cyclisch aan de orde en vanuit deze regels worden andere regels geformuleerd, passend bij de groep en de school. De regels hangen in elke klas aan de deur en zijn herkenbaar aan de vorm van een vuurtoren.

Binnen Viviani zijn afspraken gemaakt over veiligheid op school. Zo zijn er voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners), is er een brand- en calamiteitenplan en een bovenschools veiligheidscoördinator. Het brand- en calamiteitenplan en informatie over schoolverzekeringen staan op onze website: www.hetankeremmen.nl.

We hebben een internetprotocol om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de kinderen in een veilige omgeving werken. Het protocol staat op onze website: www.hetankeremmen.nl

Om een veilige verkeerssituatie te creëren geldt er vóór de school een parkeerverbod. Wij verwachten van ouders dat ze hier rekening mee houden door gebruik te maken van de parkeerplaatsen. Op het gras parkeren is ook verboden.

Media
  • groep.jpg