Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden en zorgplicht

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school.

We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder

wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig

heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Op onze website staat meer informatie over de zorgplicht, zoals:

 

• Protocol aanmelding en zorgplicht

• Stroomschema aanmelding binnen de regelgeving van passend onderwijs

• Het Schoolondersteuningsprofiel

• Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs 22.02

Meer hierover op onze website. Klik op het logo.

                                                                            

Media
  • passnd onderwijs.jpg