Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden

Inschrijven en aanmelden

In principe wordt elke aangemelde leerling op onze school toegelaten. Voorwaarde is dat de ouders respectvol met onze christelijke identiteit omgaan en meedoen met de activiteiten die wij vanuit die identiteit vorm geven zoals de kerstviering. 
Leerlingen die aangemeld worden en waarvoor wij geen passend onderwijs kunnen bieden, kunnen binnen Viviani een school vinden waar het onderwijs wel passend is. Wij helpen dan bij het zoeken naar een goede oplossing. 

Kinderen die al op een school zitten en waarvan de ouders het kind op onze school willen plaatsen, anders dan door een verhuizing, worden eerst besproken in het team om te kijken of de betreffende klas dit kind kan opnemen. Bij de school van herkomst wordt informatie ingewonnen over het kind en de eventuele zorgvraag. Als het binnen onze mogelijkheden ligt zijn ook deze kinderen welkom en wordt de normale procedure verder gevolgd.   

Media
  • Aanmelden.jpg