Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwadraatonderwijs


Kwadraatonderwijs is door verschillende christelijke schoolbesturen in Drenthe en Noordwest-Overijssel opgericht om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Aan de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, bieden Viviani-scholen binnen hun eigen school kwadraatonderwijs aan. Het gaat dan om drie van de vier onderdelen van kwadraat: de verbredingsgroep, op tournee en de plusgroep. Het vierde kwadrant is de kwadraatafdeling voor de hele regio, die verbonden is aan onze school.

Uitdagend onderwijsaanbod

Hoogbegaafde kinderen uit de regio krijgen op onze kwadraatafdeling de leerstof aangeboden die bij hun interesses en intelligentie past. Zo krijgen ze meer uitdaging. Ze leren een tweede taal en er is veel ruimte voor filosofie, informatica, wiskunde, leren leren en eigen inbreng. De kwadraatafdeling verzorgt het gehele onderwijsaanbod op alle schooldagen.

Hoogbegaafde kinderen

De kwadraatafdeling is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die in de reguliere basisschool vastlopen, onderpresteren en/of ongelukkig zijn. De uitdagende leeromgeving en het dagelijkse contact met ontwikkelingsgelijken bevordert het welbevinden en het zelfbeeld. Ze zitten daardoor beter in hun vel en gaan dan meer contacten aan, binnen en buiten de school. Vaak verbeteren de prestaties ook.

Drie groepen

De kwadraatafdeling bestaat uit drie groepen: een onderbouwgroep, een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. De grootte van de groep is maximaal 20 leerlingen. Soms is de groep iets groter, dan passen we ook het personeel erop aan door ‘meer handen’ in de klas te hebben. Wanneer een groep vol is, wordt een wachtlijst gehanteerd. Voor de toelating is een aparte procedure van kracht. In de kleutergroepen is er een aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: Junior Kwadraat.

Integraal onderdeel van de school

De kwadraatafdeling is een integraal onderdeel van onze school. De kinderen doen mee aan allerlei activiteiten voor de hele school, zoals vieringen, creatieve vorming en lichamelijke opvoeding.

Procedure toelating

  • Eerste contact tussen ouders en school, meestal telefonisch.
  • Oriënterende gesprekken tussen ouders en school.
  • Ouders voorzien de school van een psychologisch rapport met daarin ook de resultaten van een intelligentieonderzoek dat maximaal twee jaar geleden is afgenomen. Ouders betalen dit onderzoek.
  • Het kwadraatteam bespreekt de mogelijkheden.
  • Gesprek met ouders over de eventuele plaatsing.
  • Het kind komt een maand als gast in de groep.
  • Het kwadraatteam bespreekt of het kind op de afdeling past.
  • Gesprekken met ouders over plaatsing.
  • Het team van Het Anker neemt het uiteindelijke besluit of een kind al dan niet toegelaten kan worden.
  • Ouders beslissen bij toelaatbaarheid of ze hun kind daadwerkelijk naar de kwadraatafdeling gaat.